Proiecte internaționale în derulare


Problemele aferente gestiunii pădurilor și pajiștilor din Republica Moldova rămân a fi extrem de stringente. Concomitent, sunt suficiente exemple de rezolvare a problemelor respective. Una dintre soluțiile valorificate pe larg pe parcursul ultimilor 10-15 ani este participarea în diferite proiecte naționale și internaționale, care au drept scop extinderea sau ameliorarea managementului resurselor forestiere și pastorale. În ultima perioadă în Republica Moldova sunt implementate multiple proiecte/programe/granturi în domeniul menționat.

Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice participă la implementarea unui șir de proiecte/programe naționale și internaționale aferente sectorului forestier din Republica Moldova, fiind abilitat în principal cu atribuții de coordonare tehnică, evaluare și monitorizare a performanțelor etc.. Cele mai importante, sub aspectul participării și efectului atins, sunt următoarele:

1. Proiectul „Conservarea solurilor în Moldova” (PCSM; 2002-2022);

2. Proiectul „Dezvoltarea sectorului forestier comunal în Moldova” (PDSFCM; 2006-2035);

3. Grantul Japonez „Programul de susţinere a comunităţilor pentru managementul durabil şi integrat al pădurilor şi sechestrarea carbonului prin împădurire” (PSCMDP; 2010-2014);

4. Programul ENPI-FLEG în Moldova, Faza I și II (ENPI-FLEG; 2009-2016);

5. Proiectul „Clima-East: Gestionarea durabilă a pășunilor și pădurilor comunale în Parcul Național Orhei – primul parc național din Moldova pentru a demonstra atenuarea schimbărilor climatice și beneficiile adaptării și dividende pentru comunitățile locale” (Clima-East; 2013-2016);

6. Proiectul „Agricultura Competitivă în Moldova” la subcomponenta „Sprijin pentru reabilitarea perdelelor forestiere de protecţie” (PACM; 2014-2017);

7. Proiectul „Integrarea priorităţilor de conservare a biodiversităţii în politicile de planificare teritorială şi practicile de utilizare a terenurilor din Moldova” (PIPCBPT; 2015-2017);

8. Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI) finanțat de Facilitatea Globală de Mediu (GEF);

9. Programul EUFORGEN în Republica Moldova.

10. Proiectul „Crearea unui mediu de politici favorabil pentru management integrat al resurselor naturale și implementarea unei abordări integrate pentru atingerea neutralității degradării solurilor în Moldova” (GCP/MOL/006/GFF);

11. Proiectul „Agricultura Competitivă în Moldova”, subcomponenta „Sprijin pentru reabilitarea perdelelor forestiere de protecţie” (MACP; 2022-2023).