Misiune și Obiective


Misiunea ICAS este de a fundamenta pe baze ştiinţifice gestionarea şi dezvoltarea sectorului forestier prin producerea şi diseminarea de informaţie ştiinţifică şi tehnică, acordarea de consultanţă de specialitate, crearea, transferul şi implementarea de tehnologii noi sau modernizate, dezvoltarea de produse inovative, care să contribuie la creşterea competitivităţii sectorului forestier şi la bunăstarea societăţii.

Principalele genuri de activitate a Întreprinderii de stat „Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice sunt:

 1. Efectuează activităţi de cercetare fundamentală şi aplicată în domeniile specifice de activitate silviculturală:
  • genetică;
  • ecologie;
  • biodiversitate;
  • dendrometrie;
  • silvicultură;
  • entomologie;
  • fitopatologie;
  • cinegetică.
 2. Elaborează norme tehnice, economice, juridice şi silvice pentru sectorul forestier.
 3. Acordă asistenţă tehnică, economică, juridică de specialitate în domeniul forestier;
 4. Acordă consultanţă şi expertiză pentru problemele specifice sectorului forestier.
 5. Elaborează studii de specialitate pentru fundamentarea deciziilor în administraţia forestieră.
 6. Participă la elaborarea strategiilor şi instructiunilor pentru sectorul forestier.
 7. Elaborează studii de impact şi bilanţuri de mediu.
 8. Elaborează proiecte agriforestiere şi silvopastorale.
 9. Elaborează proiecte privind:
  • lucrări de investiţii în domeniu:
  • împădurirea terenurilor din fondul forestier de stat, comunal şi cel privat;
  • împădurirea terenurilor productive şi neproductive;
  • amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale;
  • drumuri forestiere;
  • instalaţii, amenajări şi construcţii forestiere;
  • pepiniere;
  • perdele de protecţie forestiere;
  • spaţii verzi, etc.;
  • amenajarea pădurilor de stat, comunale, private şi a păşunilor împadurite.
 10. Participă la elaborarea regulamentelor şi ţinerea evidenţei de stat a fondului forestier, Cadastrului Silvic de Stat şi monitoringul forestier.
 11. Participă la elaborarea şi realizarea Inventarului Forestier Naţional.
 12. Efectuează masurători şi relevee topografice şi restituţie fotogrametrică.
 13. Realizează activităţi de editare de cărţi, reviste şi alte publicaţii de specialitate.
 14. Organizează formarea profesională a cadrelor din domeniul forestier prin:
  • Cursuri de calificare a cadrelor silvice;
  • Cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru specialiştii din domeniul forestier;
  • Cursuri de formare a formatorilor în domeniul consultanţei forestiere.
  • Servicii GIS, teledetecţie:
   • prelucrare imagini satelitare şi aeriene;
   • scanare, vectorizare planuri şi hărţi;
   • realizare baze de date GIS.
 15. Furnizează date şi informaţii diverse, referitoare la sectorul forestier.
 16. Efectuează condiţionarea, conservarea, certificarea şi controlul seminţelor şi puieţilor forestieri.
 17. Realizează analize de laborator:
  • analize de sol, apă din precipitaţii, material vegetal;
  • testarea pesticidelor utilizate în combaterea bolilor şi daunătorilor forestieri, în vederea omologării lor;
  • identificarea agenţilor fitopatogeni şi daunătorilor forestieri;
  • analize privind bolile şi daunătorii forestieri, etc.
 18. Organizează activităţi de comunicare şi consultare în domeniul forestier (seminare, wórkshop, mese rotunde, etc.).
 19. Documentaţii tehnice pentru obtinerea finanţărilor externe.