Subdiviziuni


Centrul Amenajarea Pădurilor:
– Secţia 1 Amenajarea Pădurilor
– Secţia 2 Amenajarea Pădurilor
– Secţia Prelucrarea şi Editarea Materialelor
– Secţia Cartografiere şi Cadastru
– Secţia Delimitări şi Măsurări Forestiere
Centrul Monitoring şi Protecţia Pădurilor:
– Secția Protecția Pădurilor
– Serviciul de Monitoring Forestier
Centrul de Genetică și Seminologie Forestieră:
– Serviciul de Certificare în Domeniu Seminologie şi Regenerări
– Serviciul de Încercări în Domeniu Seminologie şi Regenerare
Centrul de Cercetare-Dezvoltare:
– Serviciul Vânătoare şi Amenajarea Cinegetică
– Serviciul de Dendrometrie și Auxologie
– Serviciul de Regenerare și Reconstrucţie Ecologică a Pădurii
Centrul Resurse Umane, Oganizare şi Perfecţionarea Cadrelor
Secția Normare și Analize Economice
Secția Logistică și Lucrări de Construcție
Serviciul de Standarde şi Reglementări Tehnice
Serviciul Proiectări şi Evidenţe Forestiere
Serviciul de Consultanță Silvică