Proiectul ”Agricultura competitivă în Moldova” (PACM)


În perioada 2012-2017 în Republica Moldova se va implementa Proiectul P118518 ”Agricultura competitivă în Moldova” (PACM), care are ca scop sporirea competitivității sectorului agricol și produselor agricole locale prin integrarea practicilor agriculturii ecologice și a celor de management durabil al terenurilor.

Reieșind din activități majore, proiectul este compus din mai multe componente și sub-componente, una dintre care „Sprijin pentru reabilitarea perdelelor forestiere de protecție” vizează reabilitarea nemijlocită a rețelei de perdele forestiere de protecție din zona de sud a țării pe o suprafață de 2,2 mii ha.

În cadrul componentei respective au fost constituite în cadrul structurii Agenţiei „Moldsilva” două detaşamente și trei brigăzi mecanizate mobile dotate cu utilaje necesare pentru reabilitarea perdelelor forestiere de protecţie, efectuarea lucrărilor de reconstrucţie a pădurilor etc. Detaşamentele respective constituie subunităţi specializate subordonate Agenţiei „Moldsilva” formate prin asociere în comun cu entităţile silvice participante la proiect.

Sub-componenta va susţine, la nivel de comunitate, activităţile care vizează inversarea procesului de degradare a acestor perdele de protecție, în partea de sud a ţării, unde degradarea solului ajunge la proporţii alarmante. Lucrările tehnice principale pentru restabilirea perdelelor forestiere vor fi realizate de către entităţile silvice subordonate Agenţiei “Moldsilva”, în strânsă cooperare cu comunităţile locale.

La etapa inițială de implementare a proiectului PACM, de către specialiștii Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice s-a efectuat un studiu detaliat în teren a stării curente a perdelelor forestiere de protecție. În baza informațiilor colectate și cu scopul asigurării reabilitării a perdelelor forestiere de protecție au fost propuse următoarele soluții tehnice: reconstrucţie, ajutorarea regenerării naturale, lucrări de îngrijire şi conducere, tratamente silvice, precum și elagaj artificial; curăţirea de doborîturi de vânt şi rupturi de zăpadă; crearea fîşiilor mineralizate de protecţie etc.

La etapa curentă, se desfășoară activități de monitorizare și evaluare a procesului de implementare a PACM. Activitățile de monitorizare au ca scop cunoașterea stadiului de implementare a proiectului la momentul curent și aprecierea tendințelor de derulare a activităților incluse în proiect. Pentru a asigura calitatea procesului de monitorizare membrii Grupului tehnic a fost elaborat ”Îndrumarul metodic privind efectuarea monitorizării și evaluării procesului de implementare a Sub-componentei „Sprijin pentru reabilitarea perdelelor forestiere de protecţie” în cadrul PACM”.

Pentru a asigura funcționalitatea proiectului și în conformitate cu prevederile a Memorandumului încheiat între Agenția ”Moldsilva” și Ministerul Mediului a fost efectuată procurarea de mașini, tractoare, utilaje agricole și forestiere necesare pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție, precum și celor de reconstrucție ecologică a arboretelor degradate, de pregătire a solului la lucrările de regenerare și extindere a terenurilor cu vegetație forestieră. În scopul asigurării îndeplinirii obiectivelor PACM și utilizarea eficientă a parcului de mașini și tractoare prin ordinul nr. 15 din 20.01.2014 ai Agenției ”Moldsilva” în cadrul entităților silvice au fost constituite 2 detașamente mobile mecanizate – în cadrul Întreprinderilor Silvice Chișinău și Tighina, precum și 3 brigăzi mobile mecanizate – în cadrul Întreprinderilor Silvice Hîncești-Silva, Cahul, Iargara.

Una din sarcinile ICAS în cadrul PACM este studierea și descrierea practicilor agro-forestiere aplicate în acelea 12 raioane administrative din raza de activitate a sub-componentei „Sprijin pentru reabilitarea perdelelor forestiere de protecţie” a PACM. Pe parcursul anului 2015 a fost realizat studiul pentru 7 raioane:

1. Cimișlia

2. Basarabeasca

3. Leova

4. Cahul

5. UTA Găgăuzia

6. Anenii Noi

7. Hîncești

Practicile agro-forestiere joacă un rol important în implementarea managementului durabil al terenurilor, deoarece reprezintă o îmbinare a agriculturii și silviculturii, adică îmbinarea plantațiilor de culturi agricole cu plantele perene lemnoase (arbori, arbuști). Aplicarea practicilor agro-forestiere asigură:

 Posibilitatea de a asocia arborii și agricultura în spațiu și timp;

 Interacțiunile ecologice și economice pozitive și semnificative care se produc între cele două etaje: arborii și pătura erbacee;

 Producțiile variate, mai ales în ceea ce privește arborii (lemn pentru foc sau pentru industrie, fructe, flori, îmbunătățirea peisajului, loc de recreere etc.).

Practicile agro-forestiere pot servi ca un instrument efectiv în sporirea productivității și durabilității agriculturii prin diminuarea și prevenirea consecințelor hazardurilor naturale și degradării mediului. Cercetările științifice au demonstrat efectele protective ale plantațiilor agro-forestiere pentru culturi, stabilitatea și echilibrul natural, pentru biodiversitate. Eficiența plantațiilor agro-forestiere este recunoscută în lupta contra secetei, furtunilor, alunecărilor de teren, viscole, pentru prevenirea și combaterea proceselor masive de degradare ale solului.