Proiectul “Dezvoltarea sectorului forestier comunal în Moldova” (PDSFCM)


Scopul activităţii proiectului nou lansat la 1 noiembrie 2006 este de a crea păduri noi comunale pe suprafaţa de 8468,84 ha prin împădurirea terenurilor erodate şi neproductive, aplicarea practicelor agro-forestiere, crearea perdelelor forestiere de protecţie, sechestrarea carbonului şi reducerea concentraţiilor gazelor cu efect de seră, îmbunătăţirea resurselor forestiere şi pastorale regionale şi locale, aprovizionarea cu masă lemnoasă şi dezvoltarea bazei pentru dezvoltarea durabilă locală/regională. Proiectul este elaborat de Agenţia “Moldsilva” în colaborare cu Fondul BioCarbon din cadrul Băncii Mondiale.

La proiect participă 278 primării şi 21 întreprindere pentru silvicultură. Conform prevederilor contractelor încheiate cu primăriile participante la proiect, Agenţia „Moldsilva” este autorizată pentru efectuarea activităţilor de împădurire/regenerare pe terenurile primăriilor şi va gestiona pădurile create până la realizarea stării de masiv, când vor fi retransmise primăriilor pentru gestionarea ulterioară.

Proiectul este finanţat şi implementat de Agenţia “Moldsilva”. Sechestrarea netă de CO2 în hotarele proiectului pe parcursul primei perioade de creditare este estimată în volum de 3,8 milioane tCO2e. Agenţia “Moldsilva” a semnat deja cu Fondul BioCarbon din cadrul Băncii Mondiale un Acord (26 mai 2009), care prevede comercializarea a 550 mii tCO2e.  La 15 noiembrie 2012 proiectul „Dezvoltarea sectorului forestier comunal în Moldova” a fost înregistrat la Consiliul Executiv al  CDM.