Proiectul FAO pentru atingerea neutralității degradării solurilor în Moldova


În perioada 08.12.2022-31.04.2024 Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) a fost contractat de Oficiul Regional pentru Europa și Asia Centrală al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO REU) pentru realizarea Acordului „Evaluarea situației curente, suportului tehnic și întărirea capacităților pentru îmbunătățirea managementului perdelelor forestiere de protecție în zona-pilot a proiectului” (Acord din 08.12.2021). Acordul respectiv a fost elaborat în continuarea Proiectului „Crearea unui mediu de politici favorabil pentru managementul integrat al resurselor naturale și implementarea unei abordări integrate pentru atingerea neutralității degradării solurilor în Moldova” (GCP/MOL/006/GFF). Unul din obiectivele principale ale proiectului este susținerea și creșterea proporțională a practicilor inovative agroforestiere climatic inteligente, managementului terenurilor și managementului forestier pentru a atinge neutralitatea degradării solurilor în zona-pilot a proiectului. În acest context, ICAS în calitate de prestator de servicii va desfășura evaluarea stării curente a perdelelor forestiere de protecție la nivel local și va asigura suportul tehnic și întărirea capacităților pentru îmbunătățirea managementului perdelelor forestiere respective în zona-pilot a proiectului.

Zona de intervenție a proiectului include comunele și sate din raionul Orhei (20 localități): com. Ivancea, com. Trebujeni, s. Pohorniceni, com. Piatra, s. Susleni, s. Vîșcăuți, com. Jora de Mijloc, s. Bulăiești, com. Berezlogi, s. Bolohan, com. Step-Soci, com. Zorile, com. Biești, com. Mîrzești, com. Pohrebeni, com. Chiperceni, com. Cucuruzeni, com. Crihana, sat. Podgoreni, sat. Zahoreni; raionul Rezina (11 localități): s. Otac, s. Cuizăuca, s. Bușăuca, com. Ghiduleni, com. Pereni, s. Cogîlniceni, s. Trifești, s. Gordinești, com. Pripiceni-Răzeși, s. Ignăței, s. Peciște și satul Răspopeni din raionul Șoldănești. Zona-pilot a proiectului include o suprafață totală de 92,0 mii ha.

Specialiștii ICAS pe parcursul implementării proiectului au realizat:

  • Evaluarea stării curente a perdelelor forestiere de protecție (PFP), care au inclus inventarierea vegetației existente (arbori și arbuști), descrierea stării funcționale și propunerea soluțiilor tehnice pentru restabilirea/ ameliorarea stării funcționale. În total au fost evaluate 609 PFP cu suprafața cumulativă de 938,48 ha;
  • Cartarea perdelelor forestiere vizitate în teren, elaborarea și remiterea către APL a hărților cu localizarea perdelelor forestiere. În total au fost elaborate 32 hărți pentru toate primăriile din zona de activitate a proiectului;
  • Elaborarea hărților tehnologice pentru toate tipurile de soluții tehnice propuse cu scopul reabilitării perdelelor forestiere de protecție din zona de activitate a proiectului;
  • Elaborarea analizei cost-beneficiu pentru crearea și menținerea perdelelor forestiere de protecție;
  • Elaborarea Îndrumarului privind crearea și reabilitarea perdelelor forestiere de protecție;
  • Organizarea la etapa inițială a proiectului și participarea cu prezentări la două ședințe de consultare și informare la nivel raional cu participarea reprezentanților APL, deținătorii terenurilor agricole, fermieri și alte părți interesate;
  • Organizarea a 64 training-uri/ sesiuni de informare individuale – pentru fiecare APL în parte cu prezentarea rezultatelor evaluării în teren a situației curente a perdelelor forestiere de protecție, transmiterea materialelor elaborate (hărți cu localizarea perdelelor forestiere de protecție pe teritoriul primăriei vizate, materiale privind starea perdelelor forestiere și soluții de reabilitare, setul de hărți tehnologice pentru lucrările de reabilitare propuse, Îndrumar privind crearea și reabilitarea perdelelor forestiere de protecție) și oferirea consulanței privind posibilitățile de aplicare la finanțarea lucrărilor de reabilitare din contul proiectului.