Lista colaboratorilor


Funcţia Nume, prenume Telefon de serviciu
I. Administrația
Director Galupa Dumitru 92-89-57
74-52-19
Vice-director tehnic Talmaci Ion 92-89-59
Vice-director ştiinţific Caisîn Valeriu 92-28-17
Secretar științific Miron Aliona 93-12-02
Contabil-şef Soburov Vera 92-89-58
Șef cancelarie Botezatu Daniela tel. / fax.  59-33-51
Inspector Serviciul Personal Aseev Elena 061096973
Jurisconsult Mardari Ala 92-95-50
II. Centrul Amenajarea Pădurilor
Şef Secţia Amenajarea Pădurilor I Grati Vladislav 92-95-50
Şef Secţia Amenajarea Pădurilor II Prosii Erii 92-95-50
Şef Secţia Cartografiere şi Cadastru Cojocaru Ghenadie 92-60-55
Şef Secţia Prelucrarea şi Editarea Materialelor Mardari Ala 93-13-44
Şef Secţia Delimitări şi Măsurări Forestiere Mînzat Grigore 59-33-51
Șef Serviciul Avizări și Supraveghere Tehnică Chirița Gheorghe 59-33-51
III. Centrul Monitoring și Protecția Pădurilor
Șef Secția Protecția Pădurilor 93-18-44
Șef Serviciul de Monitoring Forestier 93-18-44
IV. Centrul Resurse Umane, Organizare și Perfecționarea Cadrelor
Şef Centrul Resurse Umane, Organizare şi Perfecţionarea Cadrelor Zubatîi Filip 92-21-07
V. Centrul de Genetică și Seminologie Forestieră
Şef Serviciul de Încercări în Domeniu Seminologie şi Regenerare Florența Gheorghe 92-70-73
Şef Serviciul de Certificare în Domeniu Seminologie şi Regenerare 92-70-73
VI. Centrul de Cercetare – Dezvoltare
   Șef Serviciul de Dendrometrie și Auxologie 93-18-44
Şef Serviciul Vânătoare şi Amenajarea Cinegetică Gulca Vitalie 59-33-51
Șef Serviciul Reconstrucție Ecologică și Cultura Pădurii
VII. Centrul de Consultanță Silvică
Șef Centul de Consultanță Silvică Șpitoc Liliana 92-89-56
VIII. Alte secții
Şef Secţia Normare şi Analize Economice Placinta Margarita 92-28-21
Şef Secţia Proiectări şi Evidenţe Forestiere 75-47-55
Şef Secţia Logistică şi Lucrări de Construcţie Cumpanici Nicolai 59-33-51
Șef Serviciul de Standarde și Reglementări Tehnice 59-33-51
Şef Serviciul de Prognoză și Strategii 59-33-51
Bibliotecar    Niculcea Raisa  59-33-51