Glosar


Terminologia silvică pe înţelesul tuturor

Munca specialiştilor în terminologie silvică devine acum mult mai aproape de cei care vor să cunoască informaţii mai diverse decât noţiunea de fond forestier. Filimon Carcea şi Radu Dissescu ne pun, cu amabilitate, la dispoziţie volumul „Terminologia amenajării pădurilor”, o sursă bibliografică ce aduce cu lux de amănunte termeni şi definiţii în limba română. Importanţa acestei culegeri mai rezidă şi în faptul că aici regăsim echivalente ale termenilor silvici în limba germană, engleză, franceză, spaniolă, italiană, portugheză, maghiară şi japoneză.

Astfel, toţi cei cointeresaţi de acest domeniu, pot accesa, această sursă importantă, zicem noi, şi despre care însăşi autorii spun: „Sperăm că această lucrare va contribui la o mai bună înţelegere reciprocă în lumea noastră cu interconectări multiple”.

Vă urăm lectură plăcută şi utilă!