Ordine și Regulamente


Ordine

Ordin nr. 29-P din26.02.2024 cu privire la instituirea Registrului cererilor de comunicare a informațiilor de interes public

Ordin nr. 50-P din 18.04.2023 cu privire la aprobarea Catalogului de prețuri la serviciile prestate/lucrările executate de către colaboratorii ÎS „Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice”

Ordin nr. 01-P din 03.01.2023 cu privire la aprobarea Catalogului de prețuri la serviciile prestate/lucrările executate de către colaboratorii ÎS „Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice”

Ordin nr. 33-P din 18.02.2022 cu privire la modificarea și completarea ordinului nr.126-P, din 31.12.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, evaluarea, păstrarea utilizarea și răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol în cadrul ICAS

Ordin nr. 32-P din 18.02.2022 cu privire la modificarea și completarea ordinului 75-P, din 01.08.2017 cu privire la suportul informațional și gestionarea actualizărilor pe pagina web oficială a ICAS

Ordin nr. 126-P din 31.12.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, evaluarea, păstrarea utilizarea și răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol în cadrul ICAS

Ordin nr. 159 din 20.07.2018 cu privire la aprobarea Codului de etică şi conduită a angajatului ramurii silvice

Ordin nr. 62-Pa din 05.06.2018 cu privire la aprobarea planului de integritate

Ordin nr. 75-P din 01.08.2017 cu privire la suportul informațional și gestionarea actualizărilor pe pagina web oficială a ICAS

Ordin nr.108-P din 14.12.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la ordinea internă ÎS ICAS

Ordin nr. 05 din 25.01.2017 cu privire la aprobarea bugetului ICAS pentru anul 2017

Regulamente

Regulament cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor în cadrul ÎS Institutul de Cerceări și Amenajări Silvice

Regulament cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol în cadrul ICAS

Regulament cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare în cadrul ICAS

Regulamentul informaţiilor cu privire la declararea conflictelor de interese raportate de angajaţii ICAS