Amenajarea pădurilor


Amenajamentul este instrumentul de bază în procesul de implementare a regimului silvic. Obiectivele cercetării şi planificării amenajistice se pot referi la: lucrările de delimitare şi materializare a semnelor amenajistice, cunoaşterea structurii şi a potenţialului protectiv şi productiv al pădurilor în dinamica lor realizată prin lucrări de descriere a ecosistemelor forestiere, cercetarea particularităţilor de regenerare a pădurilor afectate, stării şi productivităţii arboretelor în funcţie de caracterul şi intensitatea lucrărilor silvotehnice aplicate, cercetarea biodiversităţii vegetale şi animale, furnizarea informaţiei privind structura, starea, evoluţia şi productivitatea fondului forestier, integrarea eficientă a studiilor obţinute de activitatea de amenajare a pădurilor în managementul şi marketingul resurselor forestiere, asigurarea cu materialele necesare entităţile silvice în scopul gospodăririi judicioase a fondului forestier (amenajamente, hărţi, îndrumări şi norme tehnice etc.).

Pe parcursul a ultimilor 28 de ani sunt aplicate lucrări de amenajare a pădurilor în fondul forestier naţional al Republicii Moldova conform sistemului românesc, racordat la standardele europene, completat cu baza normativă autohtonă, de acumulare a experienţei teoretice şi practice de domeniu, de dezvoltare a patrimoniului şi capitalului instituţional, creştere şi perfecţionare a resurselor umane proprii. Etapele implementării amenajamentului european în Republica Moldova:

  • Ciclul I (1992-2002);
  • Ciclul II (2004-2014);
  • Ciclul III (2015-prezent).

Perioada care este în proces de implementare (2015-prezent) include lucrări de reamenajare a fondului forestier gestionat de Agenţia „Moldsilva” (ciclul III), fiind parcursă o suprafaţă totală de 298,6 mii ha, arondată la 18 entităţi silvice, 3 rezervaţii naturale. Pe lângă acest volum realizat, începând cu anul 2006, lucrările de amenajare a pădurilor au cuprins şi o parte a fondului forestier aflat în gestiunea autorităţilor publice locale (24 mii ha în 181 primării). Oportunitatea acestor lucrări este dictată de grija pentru fondul forestier naţional, asigurarea aplicării legislaţiei ecologice şi silvice, perfecţionarea managementului în sectorul forestier public gestionat de autorităţile publice locale.

Pe parcursul perioadei 2010-2023 lucrările de amenajare a pădurilor au fost realizate în toate entităţi silvice subordonate Agenţiei „Moldsilva” pe suprafaţa totală de 454,7 mii ha sau o medie anuală de circa 32,5 mii ha (Tabelul 13).

Anii de referinţă Suprafaţa amenajată, mii ha Entităţi silvice
2010 34,1 ÎS Hânceşti-Silva
2011 29,4 ÎSC Străşeni, ÎS Chişinău
2012 30,7 ÎS Tighina, ÎSC Sil-Răzeni
2013 34,8 ÎSC Cimişlia, ÎS Iargara, ÎS Comrat
2014 27,1 ÎS Silva-Sud Cahul, ÎSC Manta-V, RN Prutul de Jos
2015 36,1 ÎS Edineţ, ÎS Bălţi
2016 45,6 ÎS Glodeni, ÎS Soroca, ÎS Şoldăneşti
2017 40,6 ÎS Orhei, ÎS Teleneşti, RN Pădurea Domnească
2018 25,6 ÎS Călăraşi, RN Plaiul Fagului
2019 31,9 ÎS Nisporeni-Silva, ÎS Silva-Centru Ungheni, RN Codrii
2020 34,2 ÎS Hânceşti-Silva
2021 29,3 ÎS Chișinău, ÎSC Strășeni
2022 24,5 ÎS Tighina, ÎSC Sil-Răzeni
2023 30,8 ÎS Tighina, ÎSC Cimișlia, ÎS Iargara; ÎS Silva-Sud Cahul
TOTAL 454,7 -

În contextul rezultatelor pozitive obţinute de domeniu, este necesar şi în continuare promovarea unei preocupări bazate pe dezvoltarea continuă a rezultatelor ştiinţifice şi logisticii, amplificarea perfecţionării resurselor umane, întărirea bazei materiale şi tehnologiilor informaţionale în cadrul lucrărilor de amenajare. În cadrul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS, Chişinău), activitatea nemijlocită de amenajare a pădurilor este realizată prin intermediul subdiviziunilor specializate (25 angajaţi). Acest contingent de specialişti, având o pregătire profesională corespunzătoare, permite organizarea şi desfăşurarea calitativă şi cantitativă a lucrărilor de amenajare pe o suprafaţă de circa 30-37 mii ha anual şi elaborarea proiectelor atribuite unităţilor de gospodărire şi a studiilor generale pe entitate silvică.