Consiliul Științific


Componența Consiliului Științific al Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice

 

1. Dumitru Galupa, dr. în econ., director, ICAS – președinte

2. Valeriu Caisîn, dr. în biol., vice-director știintific, ICAS – vice-președinte

3. Aliona Miron, dr. în biol., vice-director pe ştiinţă, Grădina Botanică (Institut) „Alexandru Ciubotaru” – secretar

 

Membrii:

 

4. Ion Talmaci, vice-director tehnic, ICAS

5. Gheorghe Florența, dr. în biol., șef secție, ICAS

6. Vladislav Grati, șef secție, ICAS

7. Erii Prosii, șef secție, ICAS

8. Vladimir Bulgar, șef-interimar secție, ICAS

9. Gheorghe Chiriţă, specialist principal, Agenția „Moldsilva”

10. Liliana Şpitoc, inginer, ICAS

11. Ala Mardari, șef secție, ICAS

12. Nicolae Munteanu, inginer-şef silvic, Agenția „Moldsilva”

13. Petru Rotaru, șef direcție, Agenția „Moldsilva”

 

Ordin Moldsilva_constituirea CS ICAS din 07.02.2017