Proiecte naționale în derulare


Programul național de extindere și reabilitare a pădurilor pentru perioada 2023-2032

Pădurile Republicii Moldova reprezintă patrimoniul strategic național și sursa de subzistență pentru populația țării. Lemnul, ca sursă indispensabilă pentru viață (lemn de foc, lemn de lucru, dezvoltarea agriculturii), și alte bunuri oferite de păduri (fructe, pomușoare, ape etc.) sunt necesități directe. Ecosistemele forestiere asigură habitate pentru o mare parte a biodiversității, care acoperă nevoile sociale (securitatea alimentară, nutrițională, energetică etc.) și susțin sănătatea omului.

Moldova se confruntă cu o insuficiență de resurse forestiere, mai ales în ceea ce privește lemnul ca sursă importantă pentru încălzire și pentru pregătirea hranei (îndeosebi în zonele cu deficit de păduri). Această situație devine tot mai pronunțată odată cu intensificarea fenomenelor climatice sau în perioade de criză (energetice, economice). Fluctuațiile prețurilor la sursele de energie accelerează și mai mult presiunea asupra pădurilor, care devin și mai vulnerabile la acțiunile abuzive și nesustenabile.

În 2021, la inițiativa Președinției Republicii Moldova și a autorităților de mediu/silvice, cu sprijinul societății civile, a fost lansat un apel național de înverzire a peisajelor prin extinderea pădurilor. La ședința comună din 3 decembrie 2021, care a avut loc în Rezervația Naturală „Codrii”, cu participarea extinsă a celor interesați (conducerea de vârf a țării, Ministerul Mediului, Agenția „Moldsilva”, experți, membri ai organizațiilor neguvernamentale) și a reprezentanților instituțiilor internaționale acreditate în Republica Moldova, a fost prezentată viziunea și necesitatea unei acțiuni urgente de împădurire.

Programul național de extindere și reabilitare a pădurilor pentru perioada 2023-2032 precum și planul de acțiuni pentru implementarea acestuia pe perioada 2023-2027 au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.55 din 17.02.2023