Oficiul Național de Consultanță în Silvicultură


Starea actuală a resurselor forestiere și pastorale comunale și private este influențată inclusiv de capacitățile instituționale și umane limitate la nivel local. O soluție oportună pentru depășirea situației respective este constituirea unei infrastructuri viabile de consultanță în domeniu. Dezvoltarea eficientă a infrastructurii respective s-a realizat în baza platformei deja existente – Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice. În conformitate cu prevederile actelor legislative şi normative în vigoare, indicaţiilor/ordonanţelor Agenţiei „Moldsilva», ICAS deţine anumite competenţe şi obligaţiuni aferente procesului de implementare a regimului silvic în fondul forestier și în afara acestuia.

În contextul legalizării atribuțiilor consultative a fost promovată completarea Statutului ICAS, inclusiv – acordarea de competenţe şi atribuţii de Oficiu Naţional de Consultanţă în Silvicultură (ONCS). Oficiul Național pentru Consultanță în Silvicultură activează pe lângă ICAS începând cu anul 2014, iar sarcina principală a acestuia este de a acorda gestionarilor forestieri (entități silvice; primării; persoane private etc.) consultanţă, expertiză, precum și asistenţă tehnică, economică și juridică în procesul de gospodărire a fondurilor forestier și cinegetic.

Principalele direcţii de acordare de către ONCS a serviciilor de consultanță silvică și pastorală sunt următoarele:

  • evaluarea stării fitosanitare a arboretelor și elaborarea soluțiilor tehnice curente de ameliorare (ESFS);
  • evaluarea și evidența stării pădurilor, elaborarea planurilor de management (amenajament silvic) pe o perioadă de minim 10 ani (PMF);
  • evaluarea stării curente a pădurilor și altor tipuri de vegetație forestieră (perdele forestiere, plantații de arbori și arbuști, spații verzi etc.), elaborarea soluțiilor tehnice curente de ameliorare/reabilitare (ESCESA);
  • proiectarea spațiilor verzi pentru localități și obiective social-culturale (PSV);
  • proiectarea culturilor silvice pentru plantarea pe terenuri degradate (PCSTD);
  • evaluarea și evidența stării pajiștilor și altor tipuri de terenuri aferente (inclusiv vegetație forestieră) cu elaborarea planurilor de management (amenajament pastoral) pe o perioadă de minim 10 ani (PMP);
  • avizarea planurilor/schițelor de organizare a activităților de recreație și agrement în păduri/terenuri silvice (PRAP).

ICAS_ONCS_foto