Combaterea corupţiei


 • Ordin nr. 56-P din 23.05.2022 cu privire la aprobarea Registrului riscurilor de corupție al ICAS pentru anul 2022-2023
 • Ordin nr. 49 din 11 februarie 2022 Cu privire la aprobarea Planului de integritate a Agenției „Moldsilva” și entităților silvice din subordinea acesteia privind acțiunile ce urmează a fi realizate pentru perioada semestrului I al anului 2022
 • Ordin nr. 125 din 16 Aprilie 2021 Despre modificarea ordinului nr. 116 din 14.04.2021 „Cu privire la Comisia de cenzori din cadrul întreprinderilor de stat din subordine”
 • Ordin nr. 121 din 14 Aprilie 2021 Cu privire la aprobarea Codului de etică şi conduită a angajatului ramurii silvice
 • Ordin nr. 120 din 14 Aprilie 2021 Despre aprobarea Codului Etic pentru membrii Consiliului de Administraţie şi a Comisiei de Cenzori din cadrul întreprinderilor de stat din subordinea Agenţiei „Moldsilva”
 • Ordin nr. 119 din 14 Aprilie 2021 Cu privire la aprobarea documentelor-tip pentru unele categorii de angajaţi din cadrul entităţilor silvice
 • Ordin nr. 118 din 14 Aprilie 2021 Cu privire intensificarea măsurilor antifraudă, promovării culturii responsabilităţii şi integrităţii publice
 • Ordin nr. 117 din 14 Aprilie 2021 Cu privire la probarea şi punerea în aplicare a Politicii antifraudă şi anticorupţie în cadrul ramurii silvice
 • Ordin nr. 116 din 14 Aprilie 2021 Cu privire la Comisia de Cenzori din cadrul întreprinderilor de stat din subordine
 • Ordin nr. 110 din 06 Aprilie 2021 Despre aprobarea regulamentului cu privire la regimul juridic al cadourilor în cadrul Agenţiei „Moldsilva”
 • Ordin nr. 108 din 06 Aprilie 2021 Despre aprobarea Regulamentului privind procedurile de examinare şi raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale în cadrul Agenţiei „Moldsilva”
 • Ordin nr. 109 din 06 Aprilie 2021 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare în cadrul Agenţiei „Moldsilva”

Registre de evidență