Lista colaboratorilor


Funcţia Numele, prenumele Telefon serviciu
Director Galupa Dumitru (022) 92-89-57

74-52-19

ant. 59-33-51

Vice-director tehnic Talmaci Ion 92-89-59
Vice-director ştiinţific Caisîn Valeriu 92-28-17
Contabil-şef Soburov Vera 92-89-58
Inspector Serviciul Personal Aseev Elena
Cancelarie tel / fax  59-33-51
Jurisconsult Mardari Ala 93-13-44
Şef Secţia Amenajarea Pădurilor I Grati Vladislav 92-95-50
Şef Secţia Amenajarea Pădurilor II Prosii Erii 92-95-50
Şef Serviciu Încercări în Domeniul  Seminologie şi Regenerare Istrati Constantin 92-70-73
Şef Secţia Normare şi Analize Economice Placinta Margarita 92-28-21
Şef Secţie Proiectări şi Evidenţe Forestiere Semeniuc Anna
Şef Secţie Cartografiere şi Cadastru Cojocaru Ghenadie 92-60-55
Şef Secţie Prelucrarea şi Editarea Materialelor Mardari Ala 93-13-44
Şef Centru Monitoring şi Protecţia Pădurilor Rodideal Ion 93-18-44
Şef Centru Resurse Umane, Organizare şi Perfecţionarea Cadrelor Zubatîi Filip 92-21-07
Şef Centru de Prognoză, Monitorizare, Programe şi Strategii Şpitoc Liliana 92-89-56
Şef Secţie “Delimitări şi Măsurări Forestiere” Mînzat Grigore
Şef serviciu “Vânătoare şi Amenajarea Cinegetică” Gulca Vitalie
Grupul Tehnic de Implementare a Proiectului P1185181 Galupa Alexandru
Şef secţia “Logistică şi Lucrări de Construcţie” Cumpanici Nicolai
Inginer protecţia muncii Rotaru Alexandru
Bibliotecar Niculcea Raisa
Şef de gospodărie Ţurcanu Mihai