Lista colaboratorilor


Funcţia Nume, prenume Telefon de serviciu
I. Administrația
Director interimar Talmaci Ion 022-92-89-57
022-74-52-19
Vice-director tehnic interimar Prosii Erii 022-92-89-59
Vice-director ştiinţific Florența Gheorghe 022-92-28-17
Contabil-şef Cazacu Lidia 022-92-89-58
Jurisconsult Mardari Ala 022-92-95-50
Cancelaria Nicolai Corina tel. / fax.  022-59-33-51
Specialist Resurse Umane Aseev Elena 022-59-33-51
Economist Zagarschih Aliona  022-92-28-21
II. Centrul Amenajarea Pădurilor
Şef Secţia Amenajarea Pădurilor I Grati Vladislav 079809901
Şef Secţia Amenajarea Pădurilor II Prosii Erii 079820910
Şef Secţia Cadastru, Cartografiere, Măsurări și Delimitări Cojocaru Ghenadie 022-92-60-55
Şef Serviciul Prelucrarea Datelor Mardari Ala 022-92-95-50
III. Centrul de Dezvoltare și Transfer Tehnologic
Șef Secția Protecție și Monitoring Bulgar Vladimir 022-93-18-44
Serviciul Resurse Genetice și Seminologie Istrati Constantin 022-92-70-73
Șef Oficiul Național de Consultanță Silvică Șpitoc Liliana  022-92-89-56
VI. Alte secții 
Şef Serviciul Logistică, Aprovizionare şi Lucrări de Construcţie Cumpanici Nicolai  022-59-33-51
Biblioteca Niculcea Raisa  022-59-33-51