Programul regional ENPI FLEG


Procesul FLEG este o iniţiativă politică a mai multor ţări din lume îndreptată asupra asigurării aplicării şi conformitatea cu legislaţia silvică şi perfecţionării guvernării în sectorul forestier. Motiv pentru lansarea procesului FLEG a fost gradul excesiv de infracţiuni silvice, creşterea corupţiei, comercializarea ilegală şi criminalitatea legată de pătrunderea producţiei lemnoase pe piaţă, ceea ce conduce la dereglarea ecosistemelor forestiere şi înrăutăţirea condiţiilor de viaţă pentru comunităţile umane.

În anul 2008, cu sprijinul Băncii Mondiale, în Moldova a fost lansat un proces participativ de elaborare a Planului Naţional de Acţiuni FLEG în Republica Moldova (PNA). După consultarea cu părţile interesate, PNA a fost aprobat de Agenţia “Moldsilva” prin ordinul nr. 11-P din 30.01.2009. Unele activităţi ale acestui Plan au fost incluse în Programul ENPI-FLEG, finanţat de UE. Perioada de implementare a Programului ENPI-FLEG în Moldova este 2009-2012.

Programul este implementat de Banca Mondială (BM) şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN). În luna octombrie 2009, pe lângă Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS), a fost constituit Oficiul FLEG Moldova ca unitate de activitate comună a celor două organizaţii implementatoare în Moldova.

Deşi Programul ENPI-FLEG pentru Moldova este încă în derulare, unele activităţi au fost deja finalizate, iar produsele lor au fost prezentate beneficiarilor. Printre acestea pot fi menţionate elaborarea conceptului noului Cod silvic, efectuarea studiilor analitice privind consumul de lemn în Moldova şi tăierile ilicite a vegetaţiei forestiere, organizarea sesiunilor de trening şi consolidare a capacităţilor, efectuarea lucrărilor de amenajare a 2520 ha păduri comunale deţinute de 13 primării pilot din cadrul a 5 raioane administrative.

Din 2013 a fost lansată faza a II-a a Programul ENPI-FLEG pentru Moldova. Una din activitățile planificate în cadrul acestui program este proiectul „Consolidarea managementului pădurilor gestionate de alți deținători decât entitățile guvernamentale” (2014-2016). Principalele obiective urmărite prin implementarea activităților prezentului proiect sunt următoarele:

1. Implementarea şi respectarea regimului silvic de gospodărire a pădurilor şi vegetaţiei forestiere din afara teritoriului deţinut de autorităţile silvice de stat (sectorul comunal şi privat);

2. Asigurarea folosirii durabile a resurselor forestiere naţionale, inclusiv prin optimizarea gradului de folosire a creşterilor curente în pădurile comunale şi obţinerea unor volume suplimentare de lemn pentru necesităţi energetice și rurale;

3. Diversificarea surselor energetice utilizate, sporirea aportului resurselor forestiere la producerea energiei termice şi electrice;

4. Diminuarea volumului tăierilor ilicite, în special în pădurile şi vegetaţia forestieră deţinute de primării;

5. Sporirea aportului sectorului forestier nestatal la dezvoltarea durabilă a ţării, la rezolvarea problemelor social-economice a populaţiei, inclusiv contribuirea la combaterea sărăciei şi crearea unor locuri noi de muncă în localităţile rurale din ţară;

6. Crearea condiţiilor şi acordarea de sprijin pentru consolidarea sectorului forestier comunal şi constituirea unui sector forestier privat viabil;

7. Asigurarea competenţei şi transparenţei deciziilor care ţin de sectorul forestier, precum şi participarea publicului la luarea acestora;

8. Contribuirea la amenajarea eco-forestieră a teritoriului, ameliorarea/restabilirea peisajului rural autohton.

Activitățile în cadrul proiectului vor fi repartizate pe trei componente:

Componenta 1. Consolidarea capacităţilor pentru Oficiul Naţional de Consultanţă Silvică (ONCS)

Componenta 2. Consolidarea serviciilor de consultanţă şi îndrumare pentru pădurile comunale (municipale) şi private

Componenta 3. Prevenirea practicilor ilegale și optimizarea beneficiilor forestiere prin efectuarea amenajării pădurilor gestionate de autoritățile publice locale (APL) pe o suprafaţă peste 5000 ha.

La 19 martie 2015 a avut loc lansarea oficială a Oficiului Național de Consultanță Silvică, obiectivele căruia sunt:
– Acordarea asistenţei tehnice, economice, juridice de specialitate în domeniul forestier;
– Acordarea consultanţei şi expertizei pentru problemele specifice sectorului forestier.