Obiectivele PNERP pentru anul 2024


În cadrul Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor (PNERP) a avut loc ședința de lucru convocată de către Doamna Iordanca-Rodica Iordanov, Ministra Mediului. La ședință au participat conducerea Agenției „Moldsilva”, directorii întreprinderilor silvice subordonate, conducerea Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS).

Agenda ședinței a inclus discuții la 2 subiecte principale:

  1. Stabilirea obiectivelor pentru anul 2024 în cadrul Programului Național de Extintedere și Reabilitare a Pădurilor, organizarea campaniei de plantare primăvara anului 2024.
  2. Consultarea entităților silvice asupra noului Codul Silvic prezentat spre reavizare și propuneri de modificare a legislației silvice subsecvente în contextul implementării acestuia.

În discursul său dna Iordanca-Rodica Iordanov a vorbit despre obiectivele pentru anul 2024 și a reiterat importanța unor soluții durabile în dezvoltarea fondului forestier. De asemenea, s-a subliniat importanța conlucrării intense și facilitarea dialogului cu autoritățile publice locale privind implementarea PNERP.

Silvicultorii susțin, că împădurirea terenurilor degradate, zonelor riverane și a perdelelor forestiere de protecție împreună cu reabilitarea pădurilor degradate și necorespunzătoare vor contribui la îmbunătățirea peisajului prin reducerea fragmentării și la restabilirea serviciilor eco-sistemice oferite de sol și de păduri. În ajunul campanii de plantare 2024, au fost menționați și factorii care condiționează succesul acesteia: calitatea și asortimentul materialului săditor, lucrări de pregătire a solului, dotarea tehnică, dar și cooperarea între instituțiile statului, autoritățile locale și societatea civilă.

La al doilea subiect, dl Vitalie Drăgan, șeful Direcției politici în domeniul conservării naturii și biodiversității din cadrul Ministerului Mediului, a vorbit despre principalele prevederi ale proiectului noului Cod Silvic, care sunt: principiile de gestionare durabilă a pădurilor, competențele Guvernului și a autorităților publice locale privind reglementarea relațiilor silvice, administrarea fondului forestier pe tipuri de proprietate (proprietatea publică a statului, proprietatea autorităților administrației publice locale, proprietatea privată); normele de folosire a produselor și serviciilor pădurii, mecanismul economic și altele aspecte importante pentru reglementarea activității remurii silvice. La moment, redacția nouă a Codului Silvic este prezentată spre reavizare și propuneri ministerelor și autorităților cointeresate, iar toți silvicultorii sunt invitați să parvină cu comentariile și propuneri de îmbunătățire acestui document strategic.