Reabilitarea perdelelor forestiere de protecție


ICAS participă la realizarea Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P) prin acordarea suportului la reabilitarea perdelelor forestiere de protecție a terenurilor agricole.

Astfel de perdele sunt compuse din arbori, arbuști și iarbă și sunt o tehnică de primă alegere pentru atenuarea eroziunii cauzate de vânt și ape în zone de stepă și silvostepă. Perdele forestiere de protecție au un potențial semnificativ în prevenirea eroziunii solului, păstrarea nutrienților în sol, reducerea ratelor de vaporizare, îmbunătățirea condițiilor microclimatice, precum și o serie de alte beneficii de mediu, cu impact direct asupra calității solului și, prin urmare, îmbunătățirea productivității acestuia. Subcomponenta respectivă din cadrul MAC-P va sprijini activitățile la nivel de comunitate care vizează oprirea degradării acestor perdele forestiere în regiunea de nord a țării, în bazinul hidrografic al râului Răut, unde degradarea solului atinge proporții alarmante din cauza condițiilor naturale (dealuri și soluri instabile), dar și gestionării defectuoase a mediului și a factorilor antropici.

Totodată, se atrage atenția, că procesul de identificare a beneficiarilor proiectului MAC-P nu s-a încheiat și toate primăriile din aria proiectului pot adera/participa în continuare.

Pentru a beneficia de suportul Proiectului MAC-P, precum și alte proiecte și programe în derulare, proprietarii de perdele forestiere de protecţie trebuie să realizeze următoarele acțiuni:

  1. Adresarea proprietarului perdelelor forestiere de protecție la entitatea silvică teritorială sau la ICAS cu solicitarea examinării și evaluării stării actuale a perdelelor forestiere de protecție deținute cu scopul reabilitării acestora.
  2. Asistarea la examinarea în teren a perdelelor forestiere de protecție și acordarea suportului logistic în caz de necesitate.
  3. Avizarea listei de perdele forestiere destinate reabilitării, precum și a soluțiilor tehnice și volumelor acestora.
  4. În cazul perdelelor forestiere de protecție proprietatea publică a APL, este necesară aprobarea listei de perdele forestiere destinate reabilitării și volumelor lucrărilor de reabilitare prin decizia consiliului local.
  5. Încheierea contractului de colaborare în domeniul reabilitării perdelelor forestiere de protecţie cu Executorul (entitatea silvică teritorială).
  6. Alocarea perdelelor forestiere de protecție pentru reabilitare de către Executor prin actul de primire-predare.
  7. Depunerea cererii de autorizare a recoltării masei lemnoase pentru perdelele forestiere în care sunt proiectate soluții tehnice, care prevăd recoltarea masei lemnoase.
  8. Participarea în procesul de evidență a lucrărilor de reabilitare realizate de către Executor, prin asistare la comisiile privind recepția tehnică a lucrărilor de reabilitare, controlul (inventarierea) anual al regenerărilor.
  9. Primirea de la Executor a masei lemnoase recoltate în procesul de reabilitare prin actul de primire-predare și utilizarea conform procedurii legale.
  10. Primirea perdelelor forestiere reabilitate de la Executor prin actul de primire-predare cu indicarea suprafeței totale a perdelelor forestiere reabilitate, starea, calitatea acestora etc.

Brosura reabilitare perdelelor forestiere
Pentru a afla mai multe detalii despre procesul de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție vă propunem să studiați această Broșură informativă.

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați: (022)92-89-56