Înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie în calitate de măsură de adaptare la schimbările climatice


Spre atenţia vizitatorilor paginii noastre se propune Ghidul practic pentru producători agricoli „Înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie în calitate de măsură de adaptare la schimbările climatice”, elaborată cu suportul financiar al Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD).

Acest Ghid practic vine în contextul implementării și utilizării unor practici și culturi agricole durabile, reziliente în condiţiile schimbărilor climatice, profitabile din punct de vedere economic, precum și cunoașterea tehnicilor și tehnologiilor de îmbinare a speciilor de arbori și arbuști forestieri cu multiple efecte de protecţie a terenurilor și a plantelor agricole. Scopul utilizării acestor practici este de a conserva principalul capital, solul, ca suport și cadru de dezvoltare a domeniului agricol, precum și de obţinere complementară a diverselor produse nelemnoase, a influenţelor pozitive ecosistemice asupra mediului câmpurilor concrete, dar și mai larg pentru zonele aferente, localităţile din preajmă și teritoriul în întregime.

Publicaţia a fost prezentată şi apreciată pe merit la salonul internaţional de invenţii şi inovaţii „Traian Vuia”, Timişoară şi a fost premiată cu medalia de argint.

Aducem sincere felicitări autorilor publicaţiei dlui D. Galupa, doctor în ştiinţe economice şi dlui I. Talmaci, inginer silvicultor şi le dorim multă inspiraţie si succese în activitatea profesională.