Lista materialelor de bază din Catalogul Național al Materialelor de Bază


Pentru asigurarea lucrărilor de împădurire, reîmpădurire a terenurilor și reabilitare a arboretelor incluse în Programul Național de Împădurire/Reîmpădurire (PNÎR) cu material forestier de reproducere de calitate este necesar ca recoltarea semințelor forestiere să aibă loc din baza seminologică aprobată. În acest sens, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS), vă pune la dispoziție Lista materialelor de bază din Catalogul Național al Materialelor de Bază din care urmează a fi recoltate semințele forestiere.

 

Arborete sursă pentru producerea materialelor forestiere de reproducere pe specii