Conferința națională dedicată avansării agendei naționale privind schimbările climatice


Pe data de 25 noiembrie 2022 a avut loc Conferința Națională „Avansarea Agendei Naționale Privind Schimbările Climatice în Silvicultură și Agricultură în Republica Moldova”. Această Conferință Națională organizată de către Președinția Republicii Moldova cu sprijinul PNUD Moldova, Fondului Verde pentru Climă și Ambasadei Suediei la Chișinău a avut ca obiectiv lansarea unei platforme de interacțiune între cercetători, factori de decizie și practicieni în domeniul schimbărilor climatice în sectorul agricol și forestier.

Republica Moldova este considerată cea mai vulnerabilă țară din Europa din punct de vedere climatic, conform clasamentului realizat în baza metodologiei de evaluare a vulnerabilității ND-GAIN.

Vulnerabilitatea pădurilor din Republica Moldova la schimbările climatice este confirmată de starea fitosanitară actuală a ecosistemelor forestiere. Astfel, ca urmare a secetelor care au avut loc în anii 2007, 2011, 2012, 2015, 2019 și 2020, s-a produs o slăbire bruscă a ecosistemelor forestiere și s-a redus rezistența biologică a arborilor la acțiunea factorilor negativi, ceea ce a dus la degradarea plantațiilor de arbori, intensificarea proceselor de uscare pe suprafețe mari și crearea condițiilor favorabile pentru răspândirea în masă a dăunătorilor fitofagi și xilofagi.

Aspectele impactului schimbărilor climatice asupra sectorului forestier au fost prezentate atât de către specialiștii din silvicultură din țară, cît și de peste hotare.

Astfel, dl Valeriu Caisîn, directorul Agenției „Moldsilva”, a avut discursul cu subiectul Managementul pădurilor și dinamica serviciilor ecosistemice din Moldova în contextul schimbărilor climatice.

Dl Ion Talmaci, Directorul adjunct al Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, a vorbit despre Riscurile și vulnerabilitățile sectorului forestier din Moldova la schimbările climatice.

Rolul pădurilor în procesul de management al resurselor de apă în contextul schimbărilor climatice a fost subiectul discursului dnei Elisabet Andersson, Agenție Forestieră Suedeză.

Dl Dragoș Mihai, Șef Serviciu, Regia Națională a Pădurilor „RomSilva”, România a prezentat experiența României în redresarea provocărilor create de schimbările climatice în prezentarea sa Rolul biodiversității și sistemului de arii protejate ca răspuns la provocările generate de schimbările climatice.

Sesiunea dedicată silviculturii a fost încheiată de prezentarea dlui Dumitru Galupa, directorul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice – Oportunități și soluții pentru adaptarea ecosistemelor forestiere din Moldova.