Campania de informare despre Programul Național de Împădurire și Reîmpădurire


Pentru a impulsiona procesul de alocare a terenurilor pentru Programul Național de Împădurire/Reîmpădurire (PNÎR 2022-2032), inclusiv prin ameliorarea dialogului dintre autoritățile publice locale și silvicultori, reprezentații Institutului de Amenajări și Cercetări Silvice (ICAS) împreună cu reprezentanții entităților silvice din teritoriu au participat în perioada 12-19 august curent la ședințele consiliilor raionale și primăriilor în următoarele raioane: Glodeni, Nisporeni, Soroca, Florești, Călărași, Dondușeni și Briceni. În total la ședințe au participat peste 130 de primării/consilieri din raioanele menționate. Procesul respectiv este în derulare, urmând ca ședințe similare să fie organizate în perioada următoare și în restul raioanelor.

PNÎR prevede creșterea esențială a suprafeței terenurilor împădurite, având o țintă de cel puțin de 100 mii ha pentru următorii 10 ani, prin activități de împădurire/reîmpădurire/reabilitare pe terenuri publice și private (terenuri degradate; terenuri puternic erodate etc.), crearea/restabilirea perdelelor forestiere de protecție a apelor/câmpurilor agricole.