Atelier de lucru în cadrul Proiectului MILK


La 24 august curent Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice a organizat la Bălți un atelier de lucru dedicat prezentării și înmânării proiectelor de ameliorare a pajiștilor degradate din localitățile din Zona de Nord a Republicii Moldova. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului ”Milk Market Improvement through Linkages and Knowledge – MILK” implementat de Asociația Obștească ”Pro Cooperare Regională”, cu susținerea financiară a Fundației HEKS-Moldova, Reprezentanța Fundației Elvețiene HEKS-EPER. Proiectul include un șir de acțiuni orientate spre facilitarea progresului sectorului de lapte din Republica Moldova prin activități de dezvoltare a capacităților actorilor din sector, îmbunătățirea accesului la finanțare și modernizarea infrastructurii fermelor. O activitate importantă în cadrul proiectului este reabilitarea pajiștilor degradate ca parte componentă foarte importantă în lanțul producției de lapte.

În cadrul acestui proiect Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice a oferit servicii de consultanță și competențe tehnice la elaborarea proiectelor de ameliorare a pajiștilor degradate pentru 9 autorități publice locale din Zona de Nord a republicii.

Agenda atelierului de lucru a inclus examinarea stării actuale a pajiștilor propuse pentru ameliorare și a recomandărilor de ameliorare și gospodărire durabilă a pajiștilor ameliorate, elaborate de specialiștii proiectanți din cadrul ICAS. De asemenea, a fost discutată oportunitatea de implementare a proiectelor de ameliorare prin intermediul Unității Consolidate pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD).

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice locale din Zona de Nord a Republicii Moldova participante în Proiectul MILK, specialiști din cadrul consiliilor raionale și altor primării cu experiență în domeniul ameliorării și gospodăririi fondului pastoral local.

IMG_1461 (1)

IMG_1489___ (1)