Cum s-a petrecut masa rotundă ”Pădurea și Apa”


Pe data de 24 martie curent, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice a organizat masa rotundă cu genericul „Pădurea și apa”. Scopul acestei întruniri a fost familiarizarea specialiștilor și opiniei publice privind problemele existente în domeniul forestier, impactul lor asupra mediului înconjurător, propunerea unor soluții și recomandări de ameliorare etc.

Lucrările mese rotunde au fost moderate de dl Alexei Palancean, dr. habilitat, inginer-șef silvic, Agenția „Moldsilva”, care a menționat necesitatea consolidării eforturilor în vederea menținerii și chiar îmbunătățirii calității resurselor forestiere și acvatice din Republica Moldova.

În cadrul evenimentului au fost prezentate câteva rapoarte la tema abordată. Astfel, în raportul dlui dr. Iachim Gumeniuc (Șeful Catedrei Silvicultură și Grădini Publice (UASM) s-a vorbit despre funcțiile generale ale pădurilor, inclusiv importanța lor ca una dintre cele mai eficiente surse de prevenire a poluării apei.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (dl Mihail Roibu, director) a prezentat un raport amplu privind dinamica și tendințele schimbărilor climatice atestate pe parcursul ultimelor decenii.

Raportorul a menționat că una din cea mai eficientă metodă de diminuare a efectelor schimbărilor climatice este împădurirea terenurilor, care au suferit de pe urma eroziunii şi deşertificării.

Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice a prezentat două rapoarte. Primul s-a referit la unele aspecte privind particularitățile managementului pădurilor cu funcții de protecție a apelor în Republica Moldova (dl Ion Talmaci, vicedirector tehnic), iar un altul (dl dr. Vitalie Gulca, șeful Serviciului Vânătoare și Gospodărire Cinegetică) privind relația dintre păduri și serviciile hidrografice, numărul de fântâni și consumul de apă în RM.

Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului, „N. Dimo” (dl dr. Iurii Razloga) a prezentat aspecte privind dimensionarea terenurilor silvice și a suprafețelor pentru împădurire pe terenuri degradate din cadrul raionului Ungheni.

Reprezentanții Agenției ”Apele Moldovei” (dl Vladimir Țurcanu, șef Direcția Managementul Resurselor de Apă) s-au referit la colaborarea cu Agenția ”Moldsilva” contextul marcării Zilei Internaţionale a Pădurilor, dar și managementului componentelor bazinelor hidrografie.

În rezultatul dezbaterii rapoartelor și informațiilor prezentate în cadrul mesei rotunde s-au conturat unele concluzii generale.