Simpozionul ştiinţific cu genericul „Managementul forestier şi ecologic în Republica Moldova, starea curentă şi perspective”


Pe data de 06 aprilie 2016 la sediul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) au avut loc lucrările Simpozionului ştiinţific cu genericul „Managementul forestier şi ecologic în Republica Moldova, starea curentă şi perspective”. La eveniment au participat peste 50 persoane reprezentanți ai aparatului central și entităţilor silvice subordonate Agenţiei „Moldsilva” (directori, ingineri silvici şefi etc.), Băncii Mondiale etc.

În cadrul simpozionului au fost prezentate mai multe rapoarte care s-au axat pe managementul forestier şi ecologic în Republica Moldova și la nivel internațional. Astfel, dl dr. ing. Dumitru Galupa, director ICAS a prezentat un raport amplu despre istoria legislaţiei şi managementului forestier în Republica Moldova, precum și teritoriile adiacente. Raportorul a prezentat o listă de documente și evenimente istorice care au stat la baza managementului forestier în Republica Moldova, precum și unele aspecte privind starea curentă în domeniu.

Raportul dlui dr. habilitat Arcadie Capcelea, consultant senior, Banca Mondială s-a axat pe tendinţele internaţionale în managementul ecologic şi forestier. Autorul a menționat un șir de documente internaționale aprobate recent, precum și sarcinile/oportunitățile sectorului forestier care reies din acestea pentru consolidarea capacităților și contribuirea la dezvoltarea durabilă.

Dl dr. habilitat, ing. Alexei Palancean, inginer-şef silvic, Agenţia ”Moldsilva” a prezentat raportul privind rolul cercetărilor ştiinţifice în domeniul managementului ecologic și forestier, axându-se în special pe procesul de reconstrucție ecologică a pădurilor existente din Republica Moldova. Reconstrucția ecologică se va realiza inclusiv sub aspectul consolidării potenţialului ecoprotectiv şi bioproductiv al pădurilor naturale existente.

Dl Ion Cebanu, director general, Agenţia ”Moldsilva” a făcut o generalizare a subiectelor discutate în cadrul evenimentului, precum și a situației curente în sectorul forestier, menționând problemele cu care se confruntă, unele soluții de depășire etc. Concomitent, a menționat aportul dlor dr. habilitat Arcadie Capcelea și dr. habilitat, ing. Alexei Palancean în dezvoltarea și integrarea internațională a sectorului forestier național.

 

 

 

 

 

 

 

IMG_0158

 

IMG_0160

IMG_0169

IMG_0177

IMG_0178