Ziua Internaţională a Pădurilor marcată prin organizarea mesei rotunde „Restabilirea pădurilor: o cale spre recuperare și bunăstare”


Vineri, 19 martie 2021 a fost organizată masa rotundă cu genericul „Restabilirea pădurilor: o cale spre recuperare și bunăstare” la care au participat reprezentanți ai Grădinei Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” (GBNI), Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS), Agenției „Moldsilva”, Rezervațiilor „Codru”, „Plaiul Fagului”, „Pădurea Domnească”, „Prutul de Jos”, Parcului Național „Orhei” și ONG-uri de mediu. Datorită situației pandemice, evenimentul a fost organizat în format mixt (prezența fizică și on-line a participanților).

În cadrul mesei rotunde dl dr în econ. Dumitru Galupa, directorul ICAS a făcut o trecere în revistă a importanței pădurilor pentru societate și mediu, necesitatea adaptării pădurilor la schimbările climatice care devin tot mai evidente din an în an.

În cadrul evenimentului au fost prezentate două rapoarte:

  1. „Restabilirea pădurilor: o cale spre recuperare și bunăstare”, autor – dr în biol. Valeriu Caisîn, vicedirector științific ICAS și
  2. „Probleme actuale privind regenerarea naturală în pădurile din Republica Moldova” – autor: prof. dr. hab. Gheorghe Postolache, șef Laboratorul Geobotanică și Silvicultură al GBNI.

În discuții au fost abordate diverse subiecte de actualitate pentru fondul forestier precum:

  • suprafața optimă de împădurire a teritoriului Republicii Moldova necesară pentru a asigura un echilibru ecologic;
  • necesitatea elaborării unor tehnologii de substituire a salcâmetelor și altor tipuri de păduri în care lipsește specia de bază cu arborete de stejar, gorun și alte specii de bază;
  • necesitatea extinderii terenurilor cu vegetație forestieră care astăzi, practic, este stopată din cauza lipsei mijloacelor financiare;
  • necesitatea creării și implementării unui program de stat bine argumentat științific pentru împădurirea terenurilor;
  • necesitatea împăduririi malurilor de apă în contextul schimbărilor climatice pentru asigurarea protecției resurselor acvatice;
  • categoriile de terenuri care pot servi ca potențial de extindere a fondului forestier și necesitatea reevaluării sortimentului de arbori și arbuști recomandați pentru practicile silvice;
  • problemele existente privind evaluarea resurselor forestiere și pastorale.

Activitățile comune dedicate Zilei Internaționale a Pădurilor vor continua și pe parcursul următoarelor zile prin organizarea unor acțiuni de voluntariat pentru salubrizarea microexpozițiilor forestiere din cadrul Expoziției „Vegetația Moldovei” a GBNI.

Participanţii mesei rotunde dedicate Zilei Internaţionale a Pădurilor 2021

Participanţii online mesei rotunde dedicate Zilei Internaţionale a Pădurilor 2021

Raportorii mesei rotunde dedicate Zilei Internaţionale a Pădurilor 2021