FAO Moldova contribuie ca terenurile din raionul Orhei să aibă o calitate mai bună a solurilor


La 22 februarie 2022, peste 20 de primari, ingineri cadastrali și alți actori locali, din douăzeci de comune și sate din circumscripția raionului Orhei, au discutat despre neutralitatea degradării terenurilor, crearea unui mediu favorabil de politici pentru managementul integrat al resurselor naturale și implementarea unei abordări integrate pentru neutralitatea degradării terenurilor în Moldova.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul lansării unui proiect la nivel local, implementat de FAO (Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentare și Agricultură) în Moldova, cu suportul Facilității Globale de Mediu. La discuții au mai participat experți în date spațiale, management forestier și parteneri instituționali, care vor contribui la realizarea proiectului în zona pilot, din raioanele Orhei, Rezina și Șoldănești, în total din 32 de localități.

Mihail Ojog, coordonatorul proiectului FAO, a expus care este scopul și obiectivele proiectului, precum și care sunt cele trei direcții de intervenție ale acestuia și anume: politicile privind practicile agricole verzi, intervențiile în ariile pilot, monitorizarea și sensibilizarea publică. Astfel, cu ajutorul primei componente, proiectul va crea un mediu favorabil pentru managementul integrat al resurselor naturale pentru a obține neutralitatea degradării terenurilor. A doua componentă va acoperi implementarea unui sistem de management integrat al resurselor naturale, a agriculturii inteligente sub aspect climatic și a măsurilor de reabilitare a perdelelor forestiere din zona pilot a raioanelor Orhei și Rezina, în punctul de confluență a râurilor Nistru-Cogâlnic. A treia componentă va fi centrată pe gestionarea cunoștințelor, monitorizarea proiectului și activitățile de sensibilizare publică.

FAO la nivel global, precum și în Republica Moldova, pune mare accent pe egalitatea de gen. De aceea, proiectul are și o componentă de gen, prin intermediul căreia tinerele antreprenoare interesate sau implicate deja în afaceri agricole vor fi abilitate din punct de vedere economic. Coordonatorul de proiect, Mihail Ojog, subliniază că în cadrul activităților proiectului se va produce schimbul de bune practici și tehnologii între femeile care își propun să activeze în domeniul agricol sau sunt la început de cale și antreprenoarele care deja au reușit aplicarea unor măsuri de neutralitate a degradării terenurilor cu efecte economice pozitive. Totodată, femeile de afaceri vor beneficia de instruiri tematice, pentru a consolida antreprenoriatul feminin, la nivel local, în domeniul agricol prin practici verzi, generatoare de venit și prietenoase mediului.

Prezent la eveniment, Ion Talmaci, vicedirectorul tehnic al Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS), a menționat despre cooperarea bună pe care a avut-o Institutul cu administrațiile publice locale din raionul Orhei, precum și din alte regiuni ale Republicii Moldova în proiectele precedente de asistență tehnică centrate pe aplicarea practicilor agroforestiere în managementul durabil al terenurilor, gestionarea durabilă a pădurilor și pajiștilor comunale etc. Ion Talmaci a subliniat importanța unei bune cooperări cu administrațiile publice locale și în cadrul acestui proiect, așa cum ICAS va fi unul din partenerii instituționali centrali ai proiectului, a cărui activitate va fi focalizată pe trei dimensiuni în aria pilot a raioanelor Orhei, Rezina și Șoldănești.

Prima dimensiune va evalua perdelele forestiere de protecție din această zonă și vor fi elaborate, verificate şi transmise administrațiilor publice locale hărţile digitale (reprezentare grafică şi ortophoto 5000) a situaţiei actuale şi descriere scurtă a stării perdelelor forestiere pentru fiecare din cele 20 de localități din raionul Orhei. A doua dimensiune ține de elaborarea recomandărilor tehnice pentru reabilitarea perdelelor forestiere de protecție a terenurilor în zona-pilot. Vor fi selectate și propuse cele mai bune practici agroforestiere și silvopastorale care urmează să fie aplicate în localitățile pilot ale proiectului (de exemplu: tipuri de vegetație forestieră de protecție, etc.).

Și al treilea nivel de intervenție al ICAS va viza consolidarea capacităților, organizarea şi desfăşurarea instruirilor privind managementul perdelelor forestiere de protecție la nivel local. În colaborare cu FAO, vor fi elaborate şi desfăşurate două programe de instruire și consolidare a capacităților pentru asigurarea gestionării îmbunătăţite a perdelelor forestiere de protecție (câte două sesiuni de instruire per localitate; în total 64 de sesiuni), cu predarea hărților tehnologice și a planurilor de intervenție individuale pentru activitățile de reabilitare necesare.

Cei peste 20 de primari, ingineri cadastrali și alte părți interesate din raionul Orhei, care au participat la discuții, au vrut să cunoască mai multe despre utilitatea cartografierii terenurilor pe care le au în gestiune, dar și despre aplicarea măsurilor care să păstreze în circuitul economic, turistic și peisagistic aceste terenuri, de identificarea și aplicarea bunelor practici de conservare și restabilire a perdelelor forestiere, dar și de alte beneficii practice care pot fi generate în urma realizării acestui proiect.

Proiectul „Crearea unui mediu favorabil de politici pentru managementul integrat al resurselor naturale și implementarea unei abordări integrate pentru a atinge neutralitatea degradării terenurilor în Moldova” este realizat de reprezentanța Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite în Republica Moldova (FAO Moldova), cu sprijinul financiar al Facilității Globale de Mediu (GEF) în perioada anilor 2020 – 2023.

Participanții ședinței privind lansarea proiectului FAO în raionul Orhei