Conferința științifică internațională dedicată aniversării a 85 de ani de activitate a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”


În perioada 18-21 septembrie 2018 reprezentanți ai Agenției „Moldsilva” și Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice participă la lucrările Conferinței științifice internaționale „Forest Scince for a Sustainable Forestry and Human Welbeing in a Changing World – INCDS „Marin Drăcea” 85 Years of Activity. Centenary of the Great Union in 1918” organizată sub patronatul Ministerului Cercetării și Inovării din România.

Evenimentul științific este dedicat aniversării a 85 de ani de activitate în domeniul cercetării silvice a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, care a coincis cu celebrarea a 100 de ani de la Marea Uniune a provinciilor românești.

Conferința se axează pe cercetarea forestieră, cu o gamă largă de subiecte, printre care: impactul poluării aerului, schimbările climatice, stresul biotic și abiotic asupra stării resurselor forestiere, managementul adaptiv, modelarea și cartografierea ecosistemelor forestiere și a serviciilor lor, ariile protejate, conectivitatea ecologică, noile tehnologii de observare a Pământului aplicate în silvicultură.