Concurs UCIP-IFAD de selectare a 3 beneficiari pentru acordarea granturilor pentru producerea, prelucrarea și comercializarea produselor forestiere nelemnoase


Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor (UCIP) Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) anunță un Concurs de selectare a 3 beneficiari pentru acordarea granturilor competitive la finanțarea investiților pentru producerea, prelucrarea și comercializarea produselor forestiere nelemnoase.

Grantul de finanțare va fi acordat pentru finanțarea investițiilor de producere, prelucrare și comercializare a produselor forestiere nelemnoase. Din sursele grantului vor fi achitate 70% din costul investiției, dar nu mai mult de 20 000 dolari SUA per beneficiar, contribuția beneficiarului fiind de cel puțin 30% din suma grantului acordat de UCIP-IFAD în valoare bănească sau echivalent în bunuri (teren, echipament, plante, etc.).

Toate detaliile și modelul cererii poate fi descărcat pe pagina www.ucipifad.md, rubrica ”Granturi”.

Dosarul de aplicare cu setul complet de documentele necesare pentru obținerea grantului, se va depune până la data de 22 aprilie 2019, 16:00 la  UCIP-IFAD, MD-2004, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1304 în plic sigilat, pe care se indică: denumirea întreprinderii participante la concurs, denumirea concursului, adresa juridică a solicitantului de grant, numele persoanei de contact, tel de contact.

Dosarele depuse după expirarea termenului limită de depunere a dosarelor nu vor fi admise la concurs.

Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de email: office@ucipifad.md

 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Adresa: Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162; of.  1303.