Arhivă lunară: februarie 2022


Proiect FAO ICAS Orhei 22 februarie 2022
La 22 februarie 2022, peste 20 de primari, ingineri cadastrali și alți actori locali, din douăzeci de comune și sate din circumscripția raionului Orhei, au discutat despre neutralitatea degradării terenurilor, crearea unui mediu favorabil de politici pentru managementul integrat al resurselor naturale și implementarea unei abordări integrate pentru neutralitatea degradării […]

FAO Moldova contribuie ca terenurile din raionul Orhei să aibă ...