Obiectivele ramurii silvice pentru anul 2024


Pe data de 1 iulie a avut loc ședință de lucru, care a întrunit directorii entităților silvice, conducerea Agenției „Moldsilva” și Ministerului Mediului. În cadrul ședinței au fost discutate mersul lucrărilor de împădurire și extindere în cadrul Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor (PNERP) în baza rapoartelor pentru primul semestrul anului 2024: realizarea lucrărilor de proiectare, atingerea indicatorilor fizici, suprafețe alocate și/sau identificate în anul 2024, indicatorii economico-financiari. Totodată, au fost stabilite priorități și obiective de atins în a doua jumătate a anului 2024.