Achiziții noi în Biblioteca ICAS


amenaj.padurilorSeceleanu I.Amenajarea pădurilor: organizare şi conducere structurală-Bucureşti:Ceres, 2012.-505p.

 

Lucrarea este structurată sub raport formal, în trei părţi:

  • fundamente tehnico-ştiinţifice care au menirea de a întări concepţia dominantă din amenajamentul românesc, potrivit căreia organizarea şi conducerea structurală a unui fond de producţie şi a arboretelor componente;
  • elaborarea proiectului de amenajare a unei unităţi de gospodărire, ce au ca scop realizarea structurilor care permit îndeplinirea cu eficacitate a funcţiilor ecologice, sociale şi economice, atribuite în concordanţă cu cerinţele societăţii;
  • optimizarea deciziilor de reglementare a procesului de producţie în amenajament- ce prezintă modele matematice capabile să ofere soluţii obiective în reglementarea procesului de producţie forestieră în amenajament şi anume modelului de simulare SIMBIOF.

entomofauna

 

Timuş A. şi a. Entomofauna alogenă invazivă din Republica Moldova /fişe fitosanitare entomologice/. Chişinău: Print-Caro, 2012 -140 p.

 

Lucrarea cuprinde informaţii despre opt specii de microlipidoptere miniere din familia Gracillariidae, ord. Lepidoptera, clasa Insecta cu statut de invazive pătrunse pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii zece ani. Pentru fiecare specie se prezintă despre răspîndirea sistematică, aspecte din morfologia stadelor de dezvoltare, harta geografică cu indicarea probabilă a părţilor de pătrundere pe teritoriul republicii.

 

 

 

cartea rosieCartea Roşie a republicii Moldova = The Red Book of the Republic of Moldova.- Chişinău: Ştiinţa, 2015 – 492 p.

 

Actuala a 3-a ediţie a Cărţii Roşii cuprinde două părţi:

  1. Plante şi Fungi/Plants and Fungi
  2. Animale/Animals

Cartea  Roşie serveşte drept suport ştiinţific pentru elaborarea măsurilor concrete şi a regimului de protecţie a speciilor de plante, fungi şi animale rare  aflate pe calea dispariţiei şi constituie baza necesară pentru elaborarea actelor legislative şi normative, pentru responsabilizarea guvernelor şi a tuturor părţilor interesate în vederea realizării prevederilor convenţiilor naţionale şi internaţionale în domeniu, pentru conştientizarea publicului larg, pentru educaţia ecologică, contribuind astfel la promovarea principiilor dezvoltării durabile şi ale economiei verzi.

 

managementul si monitoringul...Tatole V. Managementul şi Monitoringul Speciilor de Animale Natura 2000 din România. Ghid metodologic.- Bucureşti, 2010. – 329 p.

 

Lucrarea prezintă 122 de specii de animale Natura 2000 din România. Fiecare specie conţine informaţie la încadrarea sistematică, statutul protectiv, noţiuni de identificare, SCI-urile în care specia este prezentă, date referitoare la biologia speciei, măsurile de protecţie cu precădere cele legislative. Fiecare fişă este însoţită de harta distribuţiei speciei la nivel naţional, de o poză a animalului şi de bibliografie.