Sesiune de instruire privind utilizarea metodologiilor IPCC de estimare GES pentru sectorul FTSFTS


În perioada 25-27 noiembrie curent în incinta Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) va avea loc sesiunea de instruire privind utilizarea metodologiilor IPCC de estimare a gazelor cu efect de seră (GES) pentru sectorul ”Folosința terenurilor, schimbări în folosința terenurilor și silvicultură”(FTSFTS/LULUCF). Sesiunea de instruire este organizată de către Oficiul Schimbarea Climei în colaborare cu ICAS. La eveniment sunt invitați experți în domeniu din cadrul ICAS și Institutului de Pedologie și Agrochimie ”N. Dimo”.

Programul de instruire respectiv prevede o trecere în revistă a tuturor aspectelor metodice și practice aferente procesului de inventariere a GES pentru sectorul FTSFTS, inclusiv sub aspectul sporirii calității și oportunității comunicărilor naționale în cadrul Convenției-cadru a ONU privind Schimbarea Climei.