Organizarea conferințelor II de amenajare a pădurilor


În contextul asigurării îndeplinirii prevederilor ordinului Agenţiei „Moldsilva” nr. 33 din 21.02.2018 „Cu privire la lucrările de reamenajare a pădurilor în anul 2018”, corelării lucrărilor respective cu alte activități aferente gospodăririi pădurilor, în perioada 22-25 mai 2018 au fost organizate conferințele II de amenajare a pădurilor în cadul RN Pădurea Domnească, ÎS Telenești și ÎS Orhei.

În cadrul conferințelor II de amenajare specialiștii ICAS au prezentat rezultatele analizelor privind implementarea amenajamentului silvic precedent, precum și proiectărilor amenajamentului silvic curent. Reprezentanții entităților silvice vizate au prezentat rapoarte privind procesul de implementare a măsurilor de gospodărire a pădurilor în perioada precedentă de revizie, precum și viziunile asupra proiectărilor amenajamentului curent.

La lucrările conferințelor II de amenajare au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Academiei de Științe a Moldovei, serviciilor relații funciare și cadastru, inspecțiilor ecologice, direcțiilor/secțiilor agricultură și alimentație.