Masa rotundă ”Pădurea și Energia”


Ziua Internațională a Pădurilor a fost declarată printr-o rezoluție a Organizației Națiunilor Unite  (www.un.org) și este marcată anual, începând cu anul 2012, la data de 21 martie. În anul curent în contextul celebrării acestei zile în cadrul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) a fost organizată masa rotundă cu genericul ”Pădurea și Energia”. La eveniment au participat peste 50 persoane, reprezentanți ai Ministerului Mediului, Agenției pentru Eficiența Energetică, autorităților publice locale, aparatului central și entităţilor silvice subordonate Agenţiei „Moldsilva”, ONG-uri de mediu și reprezentanți ai mass-media.

În cadrul mesei rotunde au fost abordate aspecte privind  consumul de energie, starea actuală și căile de rezolvare a necesităților energetice  ale Republicii Moldova (contribuția biomasei), rolul ecosistemelor forestiere în reducerea cantității gazelor cu efect de seră, dar și  rolul plantațiilor energetice.

IMG_3583 IMG_3591 IMG_3593 IMG_3611 IMG_3641 IMG_3683