Gestiunea resurselor forestiere şi pastorale din Republica Moldova – abordări și soluții curente


Pe data de 24 noiembrie 2015 în incinta Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) a avut loc seminarul cu tema ”Gestiunea durabilă a resurselor forestiere şi pastorale din Republica Moldova”. Seminarul respectiv a fost organizat în cadrul Programului ENPI FLEG II susținut de Banca Mondială și finanțat de Uniunea Europeană de către ICAS, Societatea Ecologică ”Biotica” și Agenția ”Antis Media”.

Agenda evenimentului a inclus rapoarte și studii efectuate pe parcursul perioadei 2014-2015, în special, problematica aferentă sectorului forestier național (aplicare legislaţie; managementul pădurilor comunale şi private; evaluarea serviciilor ecosistemice etc.). La seminar au participat reprezentanți ai administrației publice locale (nivelul 1 și 2), ministerelor și departamentelor cointeresate, ONG, mediului academic, colaboratori ai entităților silvice teritoriale, mass-media etc.

În cadrul seminarului ICAS a prezentat raportul „Unele aspecte privind constituirea cadrului instituțional pentru gospodărirea pădurilor și pajiștilor comunale din Republica Moldova”. Raportul s-a axat pe aspectele ce țin de aria și starea generală a vegetației forestiere și a pajiștilor la nivel local (raion, comunități), condițiile de administrare și gospodărire durabilă a pădurilor, cadrul legislativ și normativ etc.

Un subiect aparte a fost dedicat Oficiului Național de Consultanță în Silvicultură, (ONCS) constituit recent în cadrul ICAS. Principalele sarcini ale ONCS sunt:

  • Acordarea asistenţei tehnice, economice, juridice de specialitate în domeniul forestier;
  • Acordarea consultanţei şi expertizei pentru problemele specifice sectorului forestier.

În final s-a constat că rapoartele prezentate sunt relevante pentru subiectele abordate, inclusiv sub aspectul trasării unor măsuri de ameliorare a situației în domeniul managementului pădurilor comunale şi private.