Concurs UCIP-IFAD de selectare a beneficiarilor de granturi pentru dezvoltarea pepinierelor și producerea materialului săditor


Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor (UCIP) Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) anunță un Concurs de selectare a 2 beneficiari de granturi competitive pentru dezvoltarea pepinierelor și producerea materialului săditor pentru plantațiile agrosilvice.

Grantul de finanțare va fi acordat pentru dotarea pepinierelor cu tehnică și echipament relevant activității acestora.

Suma grantului pentru o întreprindere nu va depăși 25.000, 00 dolari SUA, contribuția beneficiarului fiind de cel puțin 30 % în valoare bănească sau echivalentul în bunuri (teren, echipament, material săditor, etc ) la suma grantului acordat.

Toate detaliile și modelul cererii poate fi descărcat pe pagina www.ucipifad.md, în compartimentul „Granturi”.

Formularul de participare la concurs și pachetul de documente urmează a fi prezentate în plicuri sigilate până la data de 29.03.2019, ora 10:00.

Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de email: office@ucipifad.md

 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Adresa: Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162; of.  1303.